Jakt efter sjöfågel och mink

Länsstyrelsen har utfärdat ett så kallat grupptillstånd för jakt efter sjöfågel och mink inom vissa områden där annars bara staten har jakträtt. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2006.

Jakt får bedrivas i saltsjön inom Stockholms län, på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. De personer som avses ska vara folkbokförda på öar som saknar fast bro- eller tunnelförbindelse med fastlandet, eller på Singö och Fogdö i Norrtälje kommun. Undantagna från detta tillstånd är boende på Rindö eller Skarpö i Vaxholms kommun.

Vid mindre öar (under 100 meters längd) som utgör fastighet eller del av fastighet där det allmänna vattnet går till stranden får endast jakt bedrivas mer än 100 meter från strand.

Minkjakten får inte ske med skjutvapen under tiden den 1 april - 31 juli.

Vid jakten ska gällande bestämmelser i övrigt om jakt och jakttider följas.

Föreskrifterna har tagits in i Stockholms läns författningssamling 01FS 2005:138 (beslut 27.9.2005).