Handel med hotade arter

För att skydda utrotningshotade växter och djur från jakt, insamling och försäljning finns internationella regler som begränsar handeln med känsliga arter.

CITES – internationella regler begränsar handeln med känsliga arter

Handel med hotade arter av vilda djur och växter regleras i Washingtonkonventionen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Idag är 175 länder anslutna till CITES och bestämmelserna gäller i alla länder inom EU.   

Arter som omfattas av reglerna finns listade i rådets förordning (EG) 338/97, bilagorna A-C. Huvudregeln inom EU är att alla kommersiella aktiviteter är förbjudna när det gäller djur och växter från bilaga A (se exempel i rutan till höger). 

Djur och växter på A-listan är svårt hotade, därför gäller i princip totalstopp för all handel. Förbudet gäller både levande och döda exemplar och produkter som är tillverkad av delar från växter eller djur.

Även djur som är födda eller uppfödda i fångenskap och växter som odlats eller förökats artificiellt omfattas av förbudet.  

Arter i B-listan omfattas av krav på import- och exporttillstånd, och man måste dessutom alltid kunna visa intyg på att exemplaren har förvärvats på lagligt sätt. För B-listade arter krävs inte CITES-intyg för kommersiella aktiviteter.

Undantag kräver intyg

Jordbruksverket kan bevilja vissa undantag från detta förbud, efter särskild prövning. Om ett undantag medges utfärdas ett så kallat CITES-intyg för godkända kommersiella aktiviteter. Undantag kan exempelvis göras för:

 • Exemplar som importerats till EU eller införskaffats innan reglerna trädde i kraft.
 • Exemplar som på ett lagligt sätt har tagits från naturen i ett EU-medlemsland. 
 • Import, export och reexport till och från EU av djur, djurprodukter, växter eller varor som är listade på EU:s bilagor A-C måste alltid ha ett CITES-import- eller exporttillstånd. Tillstånd måste sökas för varje exemplar av en hotad art.  

Detta räknas som ”kommersiella aktiviteter”

 • köp                       
 • annonsering om köp
 • erbjudande om att köpa
 • förvärv
 • förevisning 
 • användning i vinstsyfte
 • försäljning
 • innehav för försäljning
 • saluförande
 • annonsering för försäljning
 • transport för försäljning    

Exempel på föremål som omfattas av förbud mot handel (EU:s bilaga A)

 • Pälsar, fällar eller andra produkter från exempelvis tiger, leopard, gepard, ozelot, varg, lo eller brunbjörn
 • Elefantbetar, föremål som innehåller elfenben eller andra delar av elefant
 • Noshörningshorn eller andra föremål som innehåller delar av noshörning
 • Valtänder eller andra föremål som innehåller delar av val
 • Uppstoppade djur, till exempel rovfåglar och ugglor
 • Accessoarer som väskor, skor och klockarmband i krokodil-, orm- eller ödleskinn
 • Sköldpaddsföremål
 • Jakttroféer
 • Musikinstrument, exempelvis gitarrer, gjorda av sällsynta trädslag  

Undantag för äldre föremål

Det krävs inget CITES-intyg för A-listade exemplar av djur, djurföremål eller växter som bearbetats och förvärvats innan den 3 mars 1947. Detta kan till exempel gälla äldre elfenbenssniderier, läderprodukter eller uppstoppade djur. Vid eventuell myndighetskontroll måste både den som handlar med och den som är ansvarig annonsör för dessa föremål kunna visa att de verkligen är undantagna från kravet på intyg.  

Vilka myndigheter vänder du dig till för att söka tillstånd och intyg?

Länsstyrelsen:
• Verksamhetstillstånd för preparering
• Verksamhetstillstånd för handel (till exempel zoobutiker)
• Verksamhetstillstånd för förevisning
• Tillstånd för hållande av vilt i hägn

Jordbruksverket:
• Tillstånd för offentlig förevisning
• Intyg om undantag från artskyddsförordningens förbud mot förvaring, transport, import och export
• CITES-intyg vid kommersiell verksamhet
• CITES import- och exporttillstånd

Naturvårdsverket:
• Intyg om undantag från artskyddsförordningens förbud mot försäljning, köp, byte med mera. 

Brott mot artskydd

Straffet för artskyddsbrott är böter eller fängelse i högst två år. För grovt artskyddsbrott kan straffet bli upp till fyra års fängelse, (29 kap 2 § miljöbalken).

 

Pärluggla. 

Foto: Ingrid Nordemar.

Djur och växter på EU:s A- och B-listor är svårt hotade. Handel med dessa är i princip förbjuden i EU.

Exempel på arter som står på EU:s A-lista är alla svenska rovfåglar och ugglor, apollofjäril, varg, lo, björn, utter, valar, det tropiska trädet riopalisander (Dalbergia nigra), tiger, jaguar, leopard, m m.

Exempel på arter som står på EU:s B-lista är ål, flertalet krokodilarter (vissa är A-listade), boaormar, pytonormar, varanödlor, stenkoraller, växterna ginseng och Hoodia.