Inventeringar, rapporter och infoblad om hotade arter

Nedan kan du ladda ner publikationer som getts ut inom åtgärdsprogram för hotade arter i Stockholms län.

Här hittar du informationsblad och rapporter från inventeringar i kronologisk ordning. Vissa publikationer är även tryckta och kan beställas från naturvårdsenheten.

2017

Miljöövervakning av asknätfjäril, Stockholms län 2017

Inventering av trumgräshoppa, Stockholms län 2017

Miljöövervakning av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun 2017

2016

Inventering av lindlevande insekter i Stockholms län 2016.

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län.

Inventering av lindbestånd i Ådö-Lagnö naturreservat med omgivningar 2016.

Strategi för skötsel och åtgärder för lindområden i Stockholms län 2017–2019.

Miljöövervakning av asknätfjäril 2016.

Miljöövervakning av mnemosynefjäril Norrtälje kommun.

Åtgärder för och inventering av ortolansparv på utvalda lokaler i Stockholms län 2016.

2015

Inventering av asknätfjäril i Norrtälje kommun, 2014-2015.

Inventering av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun, 2014-2015.

Inventering av ortolansparv i Stockholms län, 2015.

Ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län.

2014

Inventering av asknätsfjäril i Norrtälje kommun, 2013.

Asp – vacker och värdefull.

Inventering av gaddsteklar på Munsö, Bonavik och Malmtorp, Ekerö kommun.

Landskapsekologisk analys, Asknätsfjäril, Stockholms län, Norrtälje kommun.

Lavar på kulturbyggnader – inventering av vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik i Södermanlands, Stockholms, Västmanlands och Uppsala län.

2013

Skalbaggar på asp i Stockholms län 2012.

Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2013.

Uppföljning och återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen 2012.

2012

Asknätsfjäril - inventering 2012.

Småsvalting inventering 2012.

2011

Asknätfjäril - inventering 2010.

Småsvalting – inventering 2011.

Skalbaggar på död tall i skogen NO om Källtorpssjön, Nacka och vid Långviksträsk, Värmdö 2011.

2010

Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2010.

Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen - 2010.

Inventering av större vattensalamander i Skogskyrkogården - 2010.

Violgubbe och fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun 2010.

Återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen.

Taggig hjorttryffel - Nationell inventering 2005-2009.

2009

Inventering av lindlevande skalbaggar i Torsåkers allé 2009.

Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009.

Småsvalting i Mälaren - Inventering i Stockholms län 2009.

Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007 - 2009.

Rikkärr i Stockholms län.

Utterns förekomst i Stockholms län 2007-2008.

Knubblårsbarkfluga och gulbukig jättevapenfluga i Stockholms län - Inventering och förslag på åtgärder.

2008

Småsvalting i Mälaren - Läge och trender i Stockholms län 2008.

Inventering av vattenväxter i tio sjöar 2008.

Inventering av asknätfjäril i Norrtälje kommun 2008