Genomförda åtgärder

Här hittar du redovisningar av genomförda åtgärder och resultat av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Dokumentationen kan handla om både stort och smått - från insatser för enskilda arter till större grepp för vissa naturtyper. Dokumenten (oftast pdf) kan laddas ner och listas i kronologisk ordning med senaste nytt överst.

 Lägesredovisning för åtgärdsprogram i Stockholms län, april 2010