28. Vattgruvsmossen och Envättern

Naturreservaten Vattgruvsmossen och Stora Envättern ligger i det sjö- och skogrika området söder om sjön Yngern i Södertälje kommun. Här passerar Sörmlandsleden och området är ett omtyckt utflyktsmål för svamp- och bärplockning.

Man går på stig i skogen.

Mitt i Vattgruvsmossens naturreservat ligger den stora öppna mossen som omges av sumpskogar med pors och skvattram. Besöker du området under våren finns chans att höra spelande orrar och trumpetande tranor. Runt Vattgruvsmossen löper en markerad stig och genom reservatet går Sörmlandsleden, som har en fin rastplats vid sjön Stora Kobäcken. Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som ligger i anslutning till reservatet.

Från början av 1700-talet och fram till 1860-talet bröt man järnmalm i Vattgruvorna. Först vid början av andra världskriget lades driften ned helt. Åtta djupa schakt och många lämningar av husgrunder och varphögar (sten som inte var malmbärande) vittnar om den forna gruvdriften. Vattgruvan, som är det djupaste av schakten, sträcker sig drygt hundra meter snett nedåt. Den finaste malmen skickades med pråmar till kanonbruken i Finspång och Stavsjö. Det gamla kruthuset, byggt i sten, finns fortfarande kvar.

Pors och skvattram

Stora mängder ved gick åt för att hålla gruvdriften igång. Skogen i området har säkerligen varit mer eller mindre kalavverkad tidigare, men är idag mellan 50 och 150 år gammal. Mitt i reservatet ligger den stora öppna Vattgruvsmossen. Här växer tuvull, kråkbär, ljung, hjortron och enstaka småtallar. Mossen omges av sumpskogar med pors och skvattram. Kommer du hit på våren har du chans att höra spelande orrar och kanske trumpetande tranor. Vid den lilla skogstjärnen Stora Kobäcken finns Sveriges alla tre sileshårsarter. Tittar man nära på de klibbiga bladen ser man rester av små flugor och andra insekter som fastnat och sakta "smälts" så att växten kunnat ta upp näringen.

Den som blir inspirerad att leta efter grottor efter sitt besök vid gruvorna ska bege sig till Långmossen som ligger öster om reservatet. På en höjd söder om mossen ligger Långmossgrottan. Här har ett stort flyttblock sprängts av frost och de lutande blocken bildar den 10 meter långa grottan.

Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Siktdjupet är hela sex meter och största djupet är elva meter. Sjön är artfattig men här finns abborre, mört, gärs och gädda. Fiske är dock inte tillåtet. Sörmlandsleden har en vacker sträckning längs sjöns norra strand och här finns flera eldplatser. Runt sjön finns upp till 200 år gamla skogsbestånd, vilket är ovanligt i dagens skogslandskap.

På död ved i den gamla skogen finns de sällsynta vedsvamparna blackticka, gränsticka och laxticka. Söder om sjön ligger några små myrtjärnar omgivna av tallmossar med sileshår och tranbär. Här växer även vår minsta orkidé, spindelblomster. På Långviksmossen kan man stöta på tjäder och över sjön ses ofta fiskgjusen flyga.

 Vattgruvsmossen och Envättern

Karta Stora Envättern

Karta Vattgruvsmossen 

Ordningsföreskrifter Stora Envättern

Ordningsföreskrifter Vattgruvsmossen

Vägbeskrivning
Vattgruvsmossen: pendeltåg till Järna, därefter Sörmlandsleden till fots cirka 6 kilometer eller med cykel enligt nedan. Med bil kör du väg 57 västerut från Järna och tar av mot höger strax efter Järna tätort, reservatet är skyltat. P-plats vid Vattgruvorna. Därifrån utgår stigar och Sörmlandsleden. Stora Envättern ligger långt från allmänna kommunikationer. Med bil: från vägen mellan Nykvarn och Järna, tag av västerut där det är skyltat "Gnesta 17". Fortsätt 6 kilometer till Yngsviken, därefter till fots på Sörmlandsleden 2 kilometer. En ny parkeringsplats anläggs våren 2007 vid Römossen, varifrån du når reservatet längs en markerad stig.

Fakta
Kommun: Södertälje
Bildade år: 1996
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Vattgruvsmossen
Area (hektar)
Land        73
Vatten        1
Totalt       74

Stora Envättern
Area (hektar)
Land        73
Vatten        1
Totalt       74