24. Gålö

Gålö naturreservat är ett välkänt friluftsområde vid kusten i Haninge kommun. Området har mycket att erbjuda besökaren i form av naturupplevelser, vandringar, bad, sportfiske och svamp- och bärplockning. Vintertid kan en skidtur från Skälåker eller Morarna rekommenderas.

De fina badmöjligheterna vid skärgårdens längsta sandstrand - Skälåker - och klippbaden på Oxnö gör Gålö välbesökt på sommaren. Reservatets varierade natur inbjuder emellertid till vandringar året om, både längs stränderna och i det omväxlande kulturlandskapet. Flera vandringsleder utgår från Skälåker och Stegsholm. Vattnen som omger Gålö är mycket rika på fisk. Strömming och sik i sunden och Mellansveriges bästa havsöringsfiske lockar många sportfiskare. Flera av de grunda vikarna i reservatet har stor betydelse som lek- och föryngringsområde för abborre, gädda, gös och andra fiskarter. Gården Stegsholm på norra Gålö är ett gods med medeltida anor. Stegsholm och Gålö tjänade under senare delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet som uppfostringsinrättning för fattiga stockholmsbarn. På 1940-talet övertogs Gålö av Stockholms stad, och har sedan dess utvecklats till ett populärt friluftsområde. Reservatet ägs numera av Skärgårdsstiftelsen.

 

Blommande orkidér.

Odlingslandskap av klass

En av Gålös verkliga sevärdheter är odlingslandskapet kring Stegsholm. Det är småskaligt med en mosaik av åkermarker, ekhagar, lundar och betade havsstrandängar, och lämpar sig väl för en vandring, gärna längs stigen som börjar vid Stegsholms parkering. I hagarna finns växter som fältgentiana, låsbräken och solvända. I samma hagar kan man på hösten se en rad små mycket färggranna ängssvampar, så kallade vaxskivlingar. I de blomrika hagarna finns också en mångfald av fjärilar med sällsyntheter som liten blåvinge samt bredbrämad och liten bastardsvärmare. På strandängarna vid Lännåkersviken finns växter som gynnas av bete, till exempel blåsklöver, kustarun och strandrödtoppa.

Jättegrytor och strandklippor

Vid Nor på mellersta Gålö finns en fornborg och flera jättegrytor som är upp till en meter vida. De bildades under istidens slutskede av stenar och virvlande vatten i isälvarna. Strax väster om Nor har ett vackert och fågelrikt viltvatten skapats, värt ett besök under vår och försommar. Vandringsleden mot Havtornsudd från Skäl åker går till stora delar längs stranden. Här kan du uppleva såväl rika lundar som karg skärgårdsnatur med sten- och klippstränder, tallskogar och milsvid utsikt över havet. Havtornsudd är en bra plats för att skåda sträckande sjöfågel under tidig vår då stora flockar ejder och alfågel samlas.

 Gålö naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 845 från Västerhaninge till Gålö. Alla bussar till Dalarö stannar vid Gålö handel, strax utanför reservatet i norr. Med bil från Nynäsvägen (väg 73), avfart mot Dalarö. Efter 10 km avfart mot Gålö.

Fakta
Kommun: Haninge
Bildat år: 2006
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land     1 754
Vatten  2 081
Totalt   3 835