18. Nationalstadsparken

Sveriges första nationalstadspark ligger mitt i Stockholm och sträcker sig från Djurgården och Fjäderholmarna i söder till Ulriksdal och Sörentorp i norr. Nationalstadsparken är en grön oas med en unik blandning av kultur och natur. Ett stenkast från Stockholms city kan du både ströva i gammelskog och bada från en egen badklippa.

Pelousen nedanför Koppartälten i Hagaparken. 

Pelousen, den stora grässluttningen nedanför Koppartälten i Hagaparken, en välkänd del av Kungliga nationalstadsparken. Foto: Länsstyrelsen.

Naturen i Nationalstadsparken består av många olika naturtyper. Här finns alkärr, mörka granskogar, strandskogar, öppna ängsmarker och ekhagar med mycket stora och gamla träd. Artrikedomen är stor med drygt 800 olika blomväxter och minst 100 olika häckande fågelarter. Här finns också många sällsynta insekter knutna till ek.

Kungliga slott och militäranläggningar

Nationalstadsparken har ända sedan 1400-talet präglats av kungligt inflytande. Här finns tre kungliga slott, Haga, Rosendal och Ulriksdal samt den unika parkmiljön kring Brunnsviken. I Nationalstadsparken finns också platser med spår av militära verksamheter. Hit hör till exempel Beckholmen, Skeppsholmen, Fjäderholmarna och regalskeppet Vasa.

Södra Djurgården - folknöjen och ståtliga ekar

Under kung Gustav III:s tid på 1700-talet utvecklades framför allt södra Djurgården till en plats för "muntert folkliv". År 1883 tillkom Sveriges första tivoli, Gröna Lund, och 1891 öppnades världens första friluftsmuseum, Skansen. Ständigt nya attraktioner tillkommer, Junibacken, Vasamuseet och Aquaria vattenmuseum är några exempel.

Ett kungligt nöje var fram till 1800-talet jakt och djurhetsning. Lejon och björnar hölls i fångenskap och fick utkämpa strider på liv och död. Området framför Nordiska museet kallas än idag för Lejonslätten.

Södra Djurgården har de ståtligaste ekbestånden inom Nationalstadsparken. På våren blommar mängder av vitsippor i ekbackarna och i de gamla håliga ekarna häckar skogsduvor och kattugglor. På den östra delen ligger Isbladskärret, som efter restaurering blivit en bra lokal för fågelskådning. Här kan man få se arter som bläsand, brunand, häger, kricka, rörhöna, skedand, skäggdopping, smådopping, snatterand och svarthakedopping.

Fjäderholmarna- Stockholms närmsta skärgård

Fjäderholmarna är Nationalstadsparkens östligaste utpost. Hit kan man göra dagsutflykter med båt från Nybrokajen eller Slussen och uppleva en del av skärgården. Här finns trevliga promenadvägar, fina picknickplatser och ett båtmuseum. Fågellivet är rikt och arter som ofta syns här är bland annat bläsand, drillsnäppa, grågås, storskrake, småskrake, strandskata, silltrut och vitkindad gås.

Norra Djurgården - vild natur och intressant arkitektur

Norra Djurgården präglas av en blandning av modern bebyggelse och Nationalstadsparkens största naturområden. Stadion, som byggdes till olympiaden 1912, och Stockholms universitet är exempel på intressant arkitektur från 1900-talet. Naturen hittar du bland annat vid Lappkärrsberget, Oxbergsbacken och Stora Vargjakten. Lappkärret är en fin liten fågelsjö - av många ansedd som Nationalstadsparkens bästa. Centralt på Norra Djurgården finns Stora Skuggans friluftsanläggningar med stora öppna ytor för lek och en 4H-gård där barn kan få se får, grisar, höns och andra djur.

Brunnsviken - parker, slott och botanisk trädgård. Hagaparken tillkom under Gustav III:s tid och är ett fint exempel på engelsk park. Här kan man koppla av på Sveriges kanske populäraste picknickgräsmatta, Pelousen, och uppleva all skönhet Brunnsvikens omgivningar har att erbjuda. Strax intill ligger Haga slott, Gustav III:s Paviljong, Ekotemplet, slottsruinen och de berömda Koppartälten samt Fjärilshuset. Bergianska trädgården vid Brunnsviken ger besökaren möjlighet att lära känna växterna och deras roll. Här finns över 9 000 växtarter från jordens alla hörn. Speciella attraktioner är Edvard Andersons medelhavsväxthus och Victoriahuset med jättenäckrosorna.

Ulriksdals slott

Ulriksdals slott i Nationalstadsparkens norra del uppfördes under stormaktstidens Sverige. Här finns Sveriges äldsta teater i drift, Confidencen, som inreddes i början av 1750-talet. Ett orangerimuseum med exotiska växter bland svenska skulpturer av bland andra Milles och Sergel finns också här.

 Nationalstadsparken

Karta

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården bildades av riksdagen 1995 och ligger i Lidingö, Solna och Stockholms kommuner. Området sträcker sig ca 13 km i nord-sydlig riktning och är ca 27 kvadratkilometer stort. Det sköts till största delen av Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Vägbeskrivning
Nationalstadsparken är lätt tillgänglig till fots, med cykel, buss och tunnelbana. Djurgårdsfärjan är ett omtyckt sätt att färdas till Nationalstadsparken. Goda möjligheter för funktionshindrade att parkera finns i området