16. Huvududden

Huvududdens naturreservat bildades 1970 för att skydda den fina rullstensås som sträcker sig ut i Mälaren norr om Menhammarsviken i Ekerö kommun. Åsens krön är täckt med gles tallskog och på sluttningarna växer gran. En kilometerlång stig löper genom skogen till åsryggens spets. Här vid några förhistoriska gravar har man fin utsikt över Mälaren och Färingsö. Badmöjligheter och en populär grillplats finns nedanför åsen vid stranden.

Flygfoto över en trädbevuxen ås omgiven av vatten.

En av de mer kända och mäktiga rullstensåsarna i länet är Uppsalaåsen som sträcker sig från Gävle i norr, över Mälaröarna och ner på Södertörn. Huvududden är ett av de vackraste partierna.

Rullstensåsarna bildades när inlandsisen smälte undan för ungefär 10 000 år sedan. Stora vattenkanaler bildades i isen. De framströmmande isälvarna var fulla av sand, grus och sten som sorterades och avsattes utanför tunnelmynningarna. Allteftersom isen smälte undan bildades stora åsar. Vid platser där isblock bäddats in i marken efter att isen dragit bort kan man hitta dödisgropar. När isblocken smälte bildades groparna.

Redan under bronsåldern ansågs Huvududden strategiskt belägen vilket omvittnas av de gravar som ligger på rad uppe på åsens yttersta krön. Rösena syntes tydligt när man färdades på vattenvägarna i området. På 1700-talet gick ännu vintervägen på isen till Stockholm över Kärsödraget och vidare söder om Huvududden.

Rikt fågelliv söder om reservatet

För den fågelintresserade kan ett besök i Huvududdens naturreservat kombineras med en stunds fågelskådning i Menhammarsviken söder om reservatet. Den vassomgärdade viken med fina strandängar är en av Mälaröarnas bästa fågellokaler. Här kan man följa det rika fågellivet året om. Salskrakar ses vid islossningen, på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna, vår och höst rastar änder och vadare och vintertid kan man se tornfalk och ormvråk. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

 Huvududdens naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 311 mot Slut eller buss 312 mot Adelsö från Brommaplan till hållplatsen Kersödrag. Den som ska till Menhammarsviken ska kliva av vid Bergviksvägen (2,5 km promenad till fågeltornet). Med bil från Drottningholm mot Ekerö och Munsö, reservatet är skyltat. Den som ska till fågeltornet tar av till höger mot Skytteholms kursgård, före naturreservatet.

Fakta
Kommun: Ekerö
Bildat år: 1970
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare:
Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      33
Vatten      5
Totalt     38