15. Väsby hage

Längst ut på Munsö i Mälaren ligger Väsby hage. I reservatet finns stora sammanhängande hagmarker med pampiga ekar som ger området dess karaktär. Området växlar mellan öppna ängs- och betesmarker och slutna skogspartier. Väsby hage är lättvandrat och lämpar sig väl för strövtåg. På Roparhällsudden vid Mälarstranden i väster finns fina badklippor.

Kartor från 1600-talet över byn Väsbys ägor visar att området då brukades som slåttermark. När man på 1800-talet började odla vall på åkrarna upphörde ängshävden och området blev betesmark. Floran är mycket rik och i mitten av juli blommar brudbröd och vildlin. Det lilla oansenliga gräset älväxing, som är vanligt i Roslagen men ganska ovanligt i Mälardalen, ger delar av markerna en blåviolett ton när det blommar. Här kan man också hitta den lilla ormbunken ormtunga. Större delen av Väsby hage betas med kor och får, men slåtter sker också i en mindre del av reservatet.

 

Nötkråka och stenknäck

Den varierande växtligheten i reservatet ger utrymme för ett rikt djurliv, både bland insekter och fåglar. Bland annat förekommer ängsskäreplattmalen. Ibland ger sig nötkråkan tillkänna med ett ljudligt kraxande på sin jakt efter hasselnötter. Den skygga stenknäcken, som knäcker körsbärskärnor och andra stenfrukter med sin kraftiga näbb, är en annan art som man kan stöta på i området.

Söder om reservatet ligger Hässlesandsbadet, kommunal badplats.

 Väsby hage naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 311 eller 312 från Brommaplan till hållplats Sjöängen, därefter ca 1 km promenad på en skyltad grusväg norrut. Med bil från Brommaplan mot Drottningholm, Ekerö och Munsö. Ta av till höger (skyltat) på en liten väg strax innan färjeläget mot Adelsö.

Fakta
Kommun: Ekerö
Bildat år: 1981
Markägare: Enskild
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land        96
Vatten      23
Totalt     119