13. Hjälmö-Lådna

Hjälmö-Lådna naturreservat är ett stort skärgårdsområde väster om Möja i Värmdö kommun. Här finns ett av mellanskärgårdens bäst bevarade kulturlandskap, sommaröppna vandrarhem och goda tältmöjligheter. Du kan ta dig till flera av öarna med reguljär båttrafik.

Flygfoto över hav och öar med skog och jordbruksmark.

Skärgårdsnaturens öar, ängs- och betesholmar har under århundraden hållits öppna genom huggningar, slåtter och bete av kor och får. Sedan 1940-talet har stora delar av skärgårdens jordbruk lagts ned och odlingslandskapet har vuxit igen. I naturreservatet Hjälmö-Lådna är skärgårdsjordbruket levande. Skärgårdsstiftelsen har köpt in områden där jordbruket annars lagts ned och arrenderat ut marken. Jordbruk med kor och får finns på både Hjälmö och Lådna. I byarna finns äldre och välbevarad bebyggelse. Hus och byggnader ligger i lummiga trädgårdar med fruktträd och syrénbersåer. De smala grusvägarna slingrar fram mellan husen, förbi åkrar och ängar och genom skog. Vägnätet har inte förändrats nämnvärt under de senaste hundra åren. Dagens åker- och hagmark sammanfaller i stort sett med den som fanns på 1800-talet.

Med roddbåt till Lådnaön

Från någon av de två ångbåtsbryggorna på Lådna kan du vandra söderut och låna en av båtluffarledens roddbåtar för att ta dig över till Lådnaön. Där kan du promenera vidare någon kilometer till Skomakarviken och en fin tältplats med tillgång till färskvatten på öns nordöstra sida. Även Hjälmös nordsida nås med reguljär båttrafik. Lådnaön har fina betesmarker med slåtterfibbla, solvända och stortimjan och strandängar med slåtterblomma och ängsnycklar. Här finns några askar som bär spår av äldre tiders hamling, vilket innebar att lövkvistar skars ner från träden och sparades som vinterfoder till djuren.

Kalholmarna

I nordöstra delen av reservatet ligger Kalholmarna, vilket 1962 var Skärgårdsstiftelsens första markinköp. Stora Kalholmens vandrarhem ligger på en hög klippa vid stranden med den karga hällmarkstallskogen direkt bakom huset. Vandrarhemmet, som var skärgårdens första, är ett fint utflyktsmål för dig som vill övernatta i en grosshandlarvilla från sekelskiftet.

 Hjälmö-Lådna naturreservat

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Waxholmsbåt från Strömkajen till Hjälmö och Lådna. Buss till Boda eller Sollenkroka på Värmdö varifrån reguljär båt går vissa tider. Cinderellabåtarna (avgår från Strandvägen) trafikerar Stora Kalholmen. Goda naturhamnar finns på de flesta öarna.

Fakta
Kommun: Värmdö
Bildat år: 1974
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land      675
Vatten        1
Totalt     206