12. Bogesundslandet

Bogesundslandet ligger i Vaxholms kommun och är ett av de större naturområdena i Storstockholms närhet. Området är värt ett besök för dig som vill koppla av med promenader, bär- och svampplockning eller besöka Bogesunds slott.

Bogesundslandet med sina stora sammanhängande skogar och vittförgrenade stigar omtalas redan på 1950-talet som en plats ”där stadsbon kan finna rekreation från trafikbuller och jäkt”. Naturen i området är varierande med stränder mot Saltsjön, skogar och kulturlandskap. Här finns fornlämningar från bronsålder och järnålder, äldre gårdsmiljöer och ett riktigt ”sagoslott”.  '

Bogesunds slott uppfördes ursprungligen på 1600-talet av Per Brahe d.y. På 1800-talet byggdes slottet om med en Normandisk medeltidsborg som förebild och fick dagens särpräglade utseende. Slottet och dess ägor tvångsinlöstes av staten 1946 efter en uppmärksammad tvist och en särskilt instiftad lag om vanhävd, ”Lex Bogesund”. Den som vill se slottet inifrån kan följa med på visningar sommartid. I den gamla parken som omger Bogesunds slott växer sällsynta svampar som avenboksriska och den giftiga lömska flugsvampen.

Skogar, hagmarker och vandringsleder

Bogesundslandets natur består till stor del av barrskogar. Riktig gammelskog finns bara i några små partier, till exempel norr om den lilla vildmarkssjön Dammstakärret. Trots namnet en liten vacker sjö som omges av våtmarker där det växer doftande skvattram, odon samt många olika arter av vitmossor. Lövskogarna är områdets mest värdefulla naturmiljöer. Vid Frösvik finns en stor ädellövskog med små gläntor. Tidiga morgnar sjunger härmsångare och rosenfinkar från träd och buskage. Mindre hackspett, mindre flugsnappare och stenknäck hör också till de fåglar som brukar häcka i området. Söder om Frösvik finns ett litet bestånd med stora, 300-åriga lindar. Ett annat lövskogsområde är Montebelloparken vid Tenö som består av ädellövskog med ek, alm och lind. Parken har en rik lundflora med vitsippor, tandrot, lungört och gullvivor som täcker marken i maj.

Vid Sundby och Söderby gårdar finns öppna jordbruksmarker med artrika beteshagar där du kan hitta solvända och backnejlika. På stenblock och odlingsrösen sitter stenskvättan och spanar. Mellan gårdarna, som har anor från vikingatiden, löpte en gång det sund som skiljde Bogön i söder från fastlandet. Vid Broknäs finns en liten välbetad havsstrandäng och en ekhage.

Bogesunds slott

På Bogesundslandet finns flera vandringsleder som på senare tid har rustats upp. Längden varierar från 2 till 12 kilometer. Informationsskyltar finns vid parkeringsplatserna. Vid Ellboda finns en raststuga, rastplatser och en handikappanpassad toalett. I Askrike finns badplats och camping. Badplatser finns också vid Tenö och Fridhem. Längs stranden mot Askrikefjärden och vid Kvarnberget finns goda möjligheter till klippbad och fiske.

 Bogesundslandet

Karta

Vägbeskrivning
Buss 670 från Tekniska högskolan passerar i norr längs Bogesundslandet. Buss 681 går genom Bogesundslandet och passerar bland annat slottet, kolla med SL för detaljer. Båt till Frösvik går sommartid från Ropsten nära tunnelbanestationen. Trafikinformation, telefon 08-541 313 35 eller www.kronudden.com. Med bil: åk mot Vaxholm från E18 Norrtäljevägen, tag av vid avfart mot Bogesund. Det finns parkeringsmöjligheter på många platser i området.

Fakta
Kommun: Vaxholm
Markägare: Statens fastighetsverk
Förvaltare: Statens fastighetsverk

Area (hektar)
Land      ca 3 000