33. Käringboda och Järflotta

Käringboda naturreservat är ett naturskönt område som ligger vid Nynäsviken sydväst om Nynäshamn. Halvön präglas av skogsklädda bergshöjder, uppodlade dalgångar och stora grunda havsvikar med smala inlopp. Strax sydost om Käringboda ligger ön Järflotta. Båda reservaten inbjuder till skogspromenader med svamp- och bärplockning och bad.

Klippor och skummande hav.
Hela området är exempel på ett levande småskaligt odlingslandskap. Ett bondens landskap, med ängar, hagar, diken, stenrösen och skogsbryn, livsmiljöer för olika växter och djur som försvunnit eller hotas i dagens odlingslandskap. I Käringboda håller betande djur hagmarker och strandängar öppna. Flera mindre gårdar brukade förr marken på halvön. Idag är det Långholms gård som håller landskapet öppet.

Värmeälskande murgröna

För den som är intresserad av växter finns en hel del att upptäcka på halvön. I hagmarkerna växer rikligt med orkidén Adam och Eva på försommaren. På strandängarna kring gården Långholm finns spåtistel, backnejlika och jungfrulin. I de lövskogsbeklädda sluttningarna mot bergen växer murgröna, en värmeälskande art med vintergröna blad.

Den norra delen av halvön genomkorsas av ett väl markerat stignät. Södra delen är mer orörd. Allra längst i söder skiljer en smal kanal Käringboda från Järflotta.

Till Järflotta med båt

Till Järflotta kommer man bara med egen båt eller taxibåt. Järflotta gård inramas av ett öppet jordbrukslandskap och björk-, ek- och hasselskogar med ett rikt fågelliv. Annars domineras ön av karga tallskogar med fina sandstränder. Särskilt stränderna i söder samt vid Sågviken lockar många besökare på sommaren.

 Käringboda och Järflotta naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Föreskrifter Käringboda

Föreskrifter Järflotta

Fakta Käringboda
Kommun: Nynäshamn
Bildat år: 1974
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land      1 060
Vatten       440
Totalt     1 500

Fakta Järflotta
Kommun: Nynäshamn
Bildat år: 1968
Markägare: enskild och staten.
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land         755
Vatten    2 783
Totalt     3 538

 Externa länkar