32. Utö

Utö ligger i Haninge kommun i Stockholms södra skärgård. Den norra delen av ön med omgivande öar och vattenområde är skyddad som naturreservat. Mitt i reservatet ligger Gruvbyn vid öns gamla järnmalmsgruva. Naturen domineras av barrskog, hagmarker, kalkstråk med ett rikt växtliv och kalspolade klippor mot öppet hav i öster.

På vissa delar av Utö finns urkalksten i berggrunden. Kalkstråken finns främst i ett band på öns norra del och här växer många kalkgynnade arter som till exempel Adam och Eva, mandelblom och grusbräcka. Vid Kroka nära Utös nordligaste udde är floran som rikast.

Kroka är inte bara intressant ur botanisk synvinkel utan är också en fin fågellokal, särskilt vid västliga och nordvästliga vindar under hösten, då flyttande rov- och småfågel blåser dit. Norra Utö är också känd som fjärilslokal. Under högsommaren flyger till exempel den stora apollofjärilen över hällmarkerna norr om Tremaskogen. Apollofjärilens larver lever på kärleksört som växer i klippskrevorna (fjärilen är fridlyst).

700 år som gruvsamhälle

I reservatet ingår också Utö gruvor som vittnar om den järnmalmsbrytning som förekom här till och från under 700 år med början redan under 1100-talet. Här finns flera byggnader bevarade från 1700- och 1800-talets gruvsamhälle. Den karaktäristiskt småskaliga och enkla trähusbebyggelsen längs Lurgatan är den mest välbevarade i Gruvbyn. På berget väster om byn står den sevärda väderkvarnen som uppfördes 1791. Varphögarna från de stora gruvhålen är spännande att undersöka för den mineralintresserade - här kan man hitta guldglänsande svavelkis, blå turmalin och röda granater. Tänk dock på att låta stenarna ligga kvar!

Cykel, kanot och bad

Norra Utö har många fina badställen med långgrunda, barnvänliga stränder och klippbad. Ett av de mest lättillgängliga klippbaden finns vid Rävstavik. En fin strand finns vid Barnens bad strax norr om Gruvbyn. I Gruvbyn, där båtarna från Årsta brygga anlöper, finns väl utbyggd service för besökarna med bland annat gästhamn, affär, bageri, värdshus, kajak- och cykeluthyrning, konferensanläggning och vandrarhem.

 Utö naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommun: Haninge
Bildat år: 1974
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land         605
Vatten    3 578
Totalt     4 183