27. Bullerö

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar, kobbar och skär. Det här är Stockholms skärgård när den är som bäst med härliga badklippor, vacker natur och intressant historia.

Flygfoto över ö omgiven av hav.

Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908 och året därpå byggde han en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. Många andra konstnärer som till exempel Anders Zorn, Axel Sjöberg och Albert Engström kom till Bullerön på besök. De bildade det så kallade "Bullerölaget" som med sina målningar gjorde skärgårdsnaturen känd under början av 1900-talet.

1967 köpte staten Bulleröskärgården och området skyddades som naturreservat. Idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna i Bruno Liljefors jaktstuga. Det finns också flera stigar att gå runt Bullerön. En kulturstig som beskriver Bullerös kulturhistoria leder från byn till jaktstugan. Från jaktstugan och tillbaka till byn leder en naturstig om öns naturförhållanden.

Ölivet förr

Bullerön var bebodd redan mot slutet av 1600-talet och runt 1830 livnärde sig som mest tolv personer på det ön och skärgården gav. På 1800-talet fanns fjorton små åkerlappar i dalgångarna där man odlade potatis och rotfrukter. Boskapen fick sommartid hålla till godo med bete på kråkris och ljung på omgivande öar. Med salt fisk i tunnor seglade Bulleröborna in i Mälaren och kunde byta till sig brödsäd från Upplandsbönderna.

Naturen i Bulleröskärgården

Öarna i väster är skogsklädda, längre österut blir växtligheten allt kargare. Bullerön, vars namn betyder stenig ö, är arkipelagens största. Mycket blåst, hårda vintrar och regnfattiga somrar gör att vegetationen påminner en del om den i fjällen. Mellan kala hällar i sänkor med vitmossa växer hjortron, tuvull och sileshår.

De kala skären övergår i en skog av vindpinade björkar. I strandkanten blommar fackelblomster och strandveronika på sommaren. Fågellivet är intensivt - ejdern är vanligast men man träffar också på vigg, svärta, småskrake, grågås samt massor av måsar, trutar och tärnor. På ytterskären rör sig strandskata och roskarl och har man tur kan man få höra orrtupparnas kuttrande spel från kala skär på våren.

 Bullerö naturreservat

Besöksinfo/båttrafik

Karta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommun: Värmdö
Bildat år: 1967
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land        499
Vatten   4 004
Totalt    4 503