25. Sandemar

Sandemars naturreservat är ett naturskönt kustnära herrgårdslandskap beläget längs vägen mot Dalarö i Haninge kommun. Området är mest känt för det rika fågellivet på strandängarna väster om Sandemars slott och ett område med Södertörns finaste rikkärr i öster. I sydväst finns skogsklädda bergsuddar med badvänliga klippor.

Kom en tidig junimorgon till Sandemar och ta stigen från parkeringsplatsen ut mot strandängarna. Snart kommer du fram till fantastiska blommande marker. Lysande gul kabbeleka och hundratals rutiga kungsängsliljor breder ut sig. Fortsätter du mot havet öppnar sig vidsträckta strandängar, betade av hästar och kor. Tar du istället till höger över bron hittar du mängder av Adam och Eva, gullviva och en utmärkt plats för picknick. På Höggarnsberget har du god utsikt över området. Sandemars slott, från slutet av 1600-talet, är ett av få slott som undgick ryssarnas härjningar 1719. Utanför Sandemar ligger det välkända sjömärket Dalarö skans med sitt rundade torn.

 

Stilla strandkant i skymningen.

Fågelliv året om

 Vid fågeltornet nere på strandängen kan du studera fågellivet. Sandemar är rikt på fåglar under alla årstider. Vadarfåglar rastar under vår och höst: här kan du se grönbenor, brushanar och olika arter av snäppor. Under vinterhalvåret innan isen lagt sig ligger sångsvan och stora flockar av vigg på det öppna vattnet utanför slottet.

Majviva och ängsnycklar

Öster om Sandemars slott ligger Södertörns finaste rikkärrsområde. Ett system med kärr där kalkhaltigt vatten rinner upp och ger upphov till en speciell flora och snäckfauna. Kärren sköts regelbundet genom slåtter. På försommaren blommar rosa majviva och djupblå tätört i kärren och senare på sommaren ängsnycklar och gulyxne. I juli blommar kärrknipprot och slåtterblomma som med sin blomning förr gav signal till bönderna att det var dags att slå ängarna.

 Sandemar naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommun: Haninge
Bildat år: 1997
Markägare: Sandemars fideikommiss, Haninge kommun
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      220
Vatten    167
Totalt     387