23. Tyresta

Tyresta nationalpark är den centrala delen av ett stort vildmarksområde i Haninge och Tyresö kommuner, bara ett par mil från Stockholms centrum. Området präglas av gammelskogar, myrar och sjöar. Nationalparken omges nästan helt av Tyresta naturreservat. Här finns ett större inslag av lövskog, levande kulturmarker och bebyggelse.
Flygfoto över Tyresta by, odlingsmarker och skog.
Tyresta är mest känt för sin urskog. En stor del av skogen är 120–350 år gammal, de äldsta tallarna är omkring 400 år. Landskapet präglas av karga, tallbevuxna bergryggar omgivna av dalgångar med frodigare skog, myrar och sjöar. Stora delar av skogen i Tyresta är orörd och har historiskt bara brukats för skogsbete.
Vandrare beskådar en lutande gammelfura.

Vandringsleder och rastplatser

Tyresta by, som är områdets viktigaste entrépunkt, har anor från järnåldern. Härifrån kan man vandra en hel dag österut och komma fram till havet utan att lämna skogen eller korsa några större vägar. Nationalparken och det omgivande naturreservatet är genomkorsat av ett system med vandringsleder som totalt omfattar fem och en halv mil. Det finns många iordningställda rastplatser. I Tyresta by finns raststuga och servering samt Nationalparkernas hus med information om Tyresta och Sveriges alla nationalparker. Här finns också utomhusinformation om nationalparken. Strax bortom byn startar urskogsslingan, en två och en halv kilometer lång självinstruerande naturstig.

Flygfoto över skogsmark som brunnit.

Branden

I augusti 1999 utbröt en skogsbrand som spred sig i de södra och centrala delarna av nationalparken och naturreservatet. Branden pågick i en vecka och innan den var under kontroll hade cirka 450 hektar skog brunnit. Området som brann ligger mellan Bylsjön, Årsjön, Långsjön och Stensjön samt söder och öster om Stensjön. Brandområdet är intressant att besöka för den som vill följa hur naturen återkoloniserar ett område som har varit utsatt för skogsbrand.

 Tyresta nationalpark och naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Föreskrifter nationalparken

Föreskrifter naturreservatet

Fakta nationalparken
Kommuner: Haninge, Tyresö
Bildad år: 1993, (dock skyddad som naturreservat 1986)Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Stiftelsen Tyrestaskogen

Area (hektar)
Land      1 880
Vatten         90
Totalt     1 910

Fakta naturreservatet
Kommuner: Haninge, Tyresö
Bildat år: 1986, utvidgat 1993
Markägare: Stockholms stad, enskilda
Förvaltare: Stiftelsen Tyrestaskogen

Area (hektar)
Land      2 460
Vatten       310
Totalt     2 770