Hänsynsområden

Stockholms skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör den öppen och tillgänglig för alla, men ibland tar vi människor över lite för mycket. För att bevara lugna områden för människor och djurliv skapar därför Länsstyrelsen så kallade hänsynsområden på speciellt utvalda platser.

Stockholms län tillsammans med Västra Götalands län är först ut i Sverige med att introducera hänsynsområden. Tillsammans med kustkommunerna införde Länsstyrelserna två hänsynsområden i respektive skärgård sommaren 2008. I Stockholms län valdes Stora Nassa och Huvudskärs skärgårdar.

Vad är ett hänsynsområde?

Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och omtanke. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att:

  • hålla låg fart, högst 5 knop
  • undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande
  • använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning
  • inte köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek
  • dämpa musik och prat
  • inte släppa ut toalettavfall

I ett hänsynsområde ska det naturligtvis råda lugn och ro även om du färdas på långfärdsskridskor, till fots eller i en kajak. Störande ljud hör inte hemma här oavsett vilken årstid du besöker området. Vi påminner också besökare att hålla rent och snyggt omkring sig och därför inte slänga fimpar, snus och grillkol i naturen.

Det handlar inte om en ny lag. Trots att hänsynsområdena i Stockholms län ligger i naturreservat görs inga tillägg i reservatsbestämmelserna. Hänsynsområden bygger på respekt, sunt förnuft och frivillighet

 Mer om hänsynsområdena