Skolklasser kan vinna resa till en nationalpark

Nu lanseras ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker. Tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film.

Tävla genom att fota eller filma en plats i naturen

Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så den finns kvar om 50 år. Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (vid SLU) och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket är huvudfinansiär och länsstyrelser och naturum deltar också. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Läs mer om läromedel och tävling på www.gillanaturen.se

 

Länsstyrelsen kommer att hjälpa till att sprida information till skolorna i länet. En av nationalparkerna som en skolklass kan vinna en resa till ligger i länet, Tyresta nationalpark.

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬