Allemansrätten - din rätt till naturen

Den svenska naturen står öppen för oss alla - du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.

Blogg om allemansrätten

Naturvårdsverket har startat en blogg om allemansrätten.
Här kan du ställa frågor och få svar.
Till Naturvårdsverkets blogg om allemansrätten.

Rör dig i naturen men var varsam och stör inte

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera de boende och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Där har de boende rätt att få vara i fred. Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte stör djuren eller skadar stängsel. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder. Risken för markskador är stor. 

Blommor och bär

Plocka gärna vilda bär och blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas eftersom de är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Länsstyrelsen kan ge information om vilka växter som är fridlysta. Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.  

Camping

Tälta gärna i naturen. Det är tillåtet att slå upp ett tält för ett eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Om det finns risk för att du kan störa någon ska du be markägaren om lov. Fri camping med husvagn eller husbil begränsas av terrängkörningslagen.  

Ta med skräpet

Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Glas, burkar, plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Tänk på att inte lämna kvar engångsgrillen - den skräpar ner länge och kan utgöra brandfara. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ.  

Eldning

Du får göra upp eld om det inte är någon fara för brand. Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller. 

Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet eller för sälarna. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, exempelvis fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får endast köras i vissa områden som Länsstyrelsen har beslutat om.

Hundar

Hunden får självklart följa med i naturen. Under tiden 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då får hundar inte springa lösa. Även under resten av året måste du ha din hund under uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet och andra människor. Kopplingstvång råder också i nästan alla naturreservat och motsvarande. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden.  

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. I alla andra vatten (insjöar och rinnande vatten) krävs tillstånd, som exempelvis fiskekort. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.  

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får till exempel inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda däggdjur och fåglar är fredade och får bara jagas enligt förutsättningarna i jaktlagen och jaktförordningen. Djurarter som hotas av utrotning är fridlysta, till exempel alla grodor och ormar. 

Inga motorfordon i terrängen

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, motorcykel, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Du kan normalt parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller stör markägaren eller trafiken.  

Skyddad natur

I nationalparker, naturreservat eller andra skyddade områden gäller särskilda regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad. Information finns vid entréer till områdena. 

Om du vill veta mer

Mer information om allemansrätten finns hos Naturvårdsverket

Du kan också ringa din kommun eller Länsstyrelsen.