Fisketillsyn

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs.
Fisketillsyn i Stockholms skärgård

Detta gör att utbildning och förordnande av fisketillsyningsmän är en viktig verksamhet. Länsstyrelsen godkänner kurser för tillsyningsmän och sådana anordnas bland annat av Sportfiskarna Stockholm och Österåkers sportfiskeklubb. Se respektive webbplats för information om tider och anmälan.

Länsstyrelsen förordnar fisketillsynsmän för att kontrollera att bestämmelserna om fiske efterlevs. För att komma i fråga för uppdraget ska man vara minst 18 år, ha genomgått föreskriven utbildning, vara laglydig och i övrigt lämplig för uppgiften. Man ska dessutom ha nominerats som tillsynsman av någon som disponerar fiskevatten där Länsstyrelsen bedömer att det föreligger behov av särskild tillsyn och kontroll.

Fisketillsynsmannen ska vid tjänstgöringen bära särskilt tjänstetecken.