Fiskevårdsområden

I syfte att samordna fiskevården och fiskets bedrivande kan flera fiskerättsägare gå samman och bilda ett fiskevårdsområde. Ansökan om att bilda fiskevårdsområde görs hos Länsstyrelsen.