Fiskefrämjandet i Stockholms skärgård

Ett av områdena inom EU-stödet till fiskenäringen kallas "fiskeområden". Fiskeriverket har utsett Stockholms skärgård inklusive Östhammars kommun till ett sådant område.

Länsstyrelsen initierade bildandet av föreningen Fiskefrämjandet Stockholms skärgård som stod bakom ansökan.

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård består av:

  • Stockholms stad
  • Skärgårdsstiftelsen
  • Östra Svealands fiskevattenägarförbund
  • Stockholms läns fiskareförbund
  • Sportfiskarna region Stockholm Stockholmsdistrikt
  • Sveriges Organiserade Fiskeguider  

Övergripande fokus för stödet är att hitta nya möjligheter för fiskeområdet som helhet, inklusive skapandet av nya arbetstillfällen både inom och utanför fiskesektorn. Framförallt ska diversifiering av verksamhet inom fiskerinäringen främjas, bland annat för att utveckla fisketurism.

Exempel på insatser som är stödberättigande är:

  • utveckling av nya produkter, nya marknader eller arbetssätt
  • förvärv av kunskaper
  • skapande av nätverk
  • insatser för att skydda och bevara miljö- och kulturvärden i de utsedda fiskeområdena.

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård verkar för att utveckla fisket i Stockholms skärgård, inklusive Östhammars kommun.

>> Strategi för fiskefrämjandet Stockholms skärgård (pdf) >> Mer information hos Fiskefrämjandet >> Fiskeriverkets information om fiskeområden Tidigare nyheter:2009-10-30 "Fiskefrämjandet Stockholms skärgård får 5,5 miljoner" 2008-11-26 "Skärgården utvald som fiskeområde" 2008-09-12 "Möjliga EU-pengar till fisket i Stockholms skärgård"