Fiskevård

Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Det kan exempelvis gälla att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa efterföljs, restaurera biotopen i och kring ett vattendrag, förbättra vattenkvalitén eller att plantera ut fisk eller kräftor. Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

Länsstyrelsen har publicerat Fiskevårdsplan 2007–2010 för Stockholms län. Denna innehåller både detaljerade förslag på åtgärder och Länsstyrelsens policy för fiskevårdens inriktning. Den finns att läsa under länken på höger sida.

Silverskatten – en film om att förbättra miljön för havsöringar i Östersjön

I filmen Silverskatten kan du se exempel på fiskevårdsarbete, till exempel dammutrivning och elfiske, för att förbättra förhållanden för havsöring i Stockholms skärgård. Filmen som producerades 2015 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Sportfiskarna. 

 

 

 Fiskevårdsplan för Stockholms län 2007-2010