Djurstallar och djuranläggningar

Länsstyrelsen förprövar stallar, godkänner anläggningar för offentlig förevisning av djur, inspekterar cirkusar, samt ger tillstånd till andra verksamheter med djur till exempel hunddagis och ridskolor.
Pojke med häst

Det finns många regler för hur djur ska hållas och skötas. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, beslutade av riksdagen respektive regeringen, innehåller de grundläggande djurskyddsbestämmelserna, till exempel att djur inte får utsättas för onödigt lidande eller sjukdom. Med lagen och förordningen som grund utfärdar Jordbruksverket mer detaljerade regler i särskilda föreskrifter. Dessa kan till exempel gälla olika djurslag, verksamheter med djur, djurtransporter, försöksdjur, cirkusar, djurparker med flera.

Förprövning

Länsstyrelsen ska alltid före uppförande eller ombyggnad förpröva och godkänna stallar och anläggningar för lantbrukets djur, häst, ren, fjäderfä, struts, pälsdjur samt djur som hålls i vilthägn. Detsamma gäller för utrymmen i vilka djur ska hållas för användning i sådan undervisning som inte är djurförsök. Vill du ha mer information om förprövning, se rutan längst ner till höger.

Offentlig förevisning

En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning, i vilken djur visas offentligt för allmänheten mer än sju dagar per år, får inte tas i bruk innan den har godkänts av oss. Djurhållning vid cirkus, teater och liknande företag omfattas inte.  Vill du ha mer information om offentlig förevisning, se länkarna till höger.

Tillstånd för olika verksamheter med djur

Vi kan efter prövning ge tillstånd för verksamheter med bland annat hund, katt och häst. Dessa tillstånd brukar kallas "paragraf 16 tillstånd", eftersom tillståndet krävs enligt § 16 djurskyddslagen. Hund- och kattpensionat, katthem, hunddagis samt ridskolor är några exempel på verksamheter för vilka det krävs tillstånd. Ibland krävs tillstånd vid uppfödning av hundar och katter. Djuraffärer måste också ha "paragraf 16 tillstånd"  från oss. För mer information, följd länken i högerspalten.

Cirkus

Senast 14 dagar före den första föreställningen för året ska cirkusen göra en begäran till Länsstyrelsen om inspektion. Vi inspekterar därefter djur, stallar, fordon med mera på cirkusen. Utöver detta ska cirkusen genast göra en begäran till oss om inspektion när en förändring sker som är av stor betydelse för djurskyddet och/eller djurhälsan. Vi sköter även den löpande djurskyddskontrollen av cirkusarna under säsongen. Mer information om cirkusar hittar du på Jordbruksverkets hemsida, se länk i högerspalten.

Vilthägn

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få hålla vilt i hägn. Mer information om vilda djur i hägn, se rutan till höger. 

Blanketter

Om du ska ansöka om förprövning rekommenderar vi dig att läsa under vår sida om förprövning. Länk till sidan hittar du här till höger. Där hittar du blankett samt informationsbroschyr om vad som är viktigt att tänka på vid ansökan. Ansökan ska skickas till oss på Länsstyrelsen. Adressen till finns längst ner på den här sidan.

Länk till ansökningsblankett för godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur finns på sidan om offentlig förevisning.

Blankett för ansökan om tillstånd enligt § 16 djurskyddslagen för olika verksamheter finns som e-ansökan på vår webbplats, läs mer på sidan om sådana tillstånd. Om du hellre vill fylla i en ansökan för hand hittar du blanketten under våra sidor om tillstånd för verksamhet med djur.

Tillstånd för hållande av vilt i hägn söks hos naturvårdsenheten, se vidare "Länsstyrelsens information om vilthägn" i rutan till höger.

Djurskyddslagen (SFS 1988:534) och förordningen (SFS 1988:539) finns på Notisums webbplats. Föreskrifter om djurstallar och djuranläggningar finns på Jordbruksverkets webbplats.