Vård av skadade vilda djur

Har du hittat ett skadat vilt djur eller en övergiven djurunge?
Älg med kalv

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt jaktlagstiftningen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att ta hand om skadade djur. Tillstånden gäller vanligen igelkott, ekorre, harar samt fredade fåglar.

Kontakta enheten för naturvård via Länsstyrelsens växel 010-223 10 00, eller genom att maila till stockholm@lansstyrelsen.se, om du vill veta vilka godkända viltrehabiliterare som finns i länet.

Länsstyrelsen kan inte omhänderta vilda skadade djur eller övergivna djurungar.

Du kan även kontakta viltvårdsansvarig i din kommun eller polisen om du vill ha hjälp med frågor som gäller vilda djur.

Jaktlagen och jaktförordningen finns att läsa på Notisums webbplats.

 Naturvårdsverkets information om vilda djur