Tävling med djur

Det ska finnas en tävlingsveterinär som övervakar djurskyddet vid offentliga tävlingar med djur. Tävlingsveterinärerna anställs av Jordbruksverket. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Solvalla travbana

Vad är en offentlig tävling?

Alla former av tävlingar med djur som annonserats eller till vilka man ska anmäla sig är offentliga. Det finns olika krav på vad veterinären ska göra på tävlingsområdet beroende på vilken typ av tävling som är aktuell. Ibland behövs ingen veterinär alls. Information om vid vilka typer av tävlingar som det krävs en tävlingsveterinär finns på Jordbruksverkets webbplats, se länken nedan.

Så gör du för att anlita en tävlingsveterinär

Kontakta önskad veterinär för att träffa en överenskommelse om dennes medverkan vid tävlingen (en veterinärs åtagande som tävlingsveterinär är frivilligt). Veterinären ska ha kunskap om tävlingsformen och det aktuella djurslaget. Skicka sedan, minst tre veckor före tävlingen, en ansökan till oss. Blankett för ansökan, se rutan till höger. Efter godkännande av ansökan vidarebefordrar vi denna till Jordbruksverket. Ett anställningsbevis utfärdas av Jordbruksverket vilket sedan skickas till respektive veterinär samt tävlingsarrangör.

Om det visar sig svårt att få tag i en tävlingsveterinär kan vi ge förslag på tänkbara veterinärer. 

Vill du läsa mer om offentliga tävlingar med djur och tävlingsveterinärer, följ länken i rutan till höger.

Djurskyddslagen (SFS 1988:534) och djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) finns att läsa på Notisums webbplats.
Föreskrifter om tävlingar med djur finns på Jordbruksverkets webbplats. 
Länk till Jordbruksverkets blankett för ansökan om veterinär vid offentlig tävling med djur finns i rutan till höger.

 Ansökan om veterinär vid offentlig tävling med djur