Djurtransporter

Det finns detaljerade regler inom EU för hur djurtransporter ska gå till. Reglerna är gemensamma för medlemsländerna och har som syfte att skydda djur från att fara illa under transport. Länsstyrelsens roll är att kontrollera transporter av djur och att besiktiga fordon som djur ska transporteras i.
Kotransport

De transportbestämmelser som finns är detaljerade för att säkerställa att djuren inte utsätts för risk för lidande eller skada. Reglerna omfattar transportmedel, i- och urlastning och själva transporten. Förutom generella regler finns specifika regler för vissa djurslag. Till exempel är det förbjudet att lämna hundar utan tillsyn i fordon då temperaturen i bilen kan befaras överstiga + 25 grader eller understiga -5 grader. Varje transportör som transporterar djur i kommersiellt syfte måste registrera sig hos Jordbruksverket för att få ett transportörstillstånd. Ansökan om registrering görs på blankett som kan fås från Jordbruksverket.

Länsstyrelsen utför kontroller av hur djur transporteras. Vi ska också besiktiga transporter och behållare som djur ska transporteras i i kommersiellt syfte. Om transporten/behållaren godkänns skriver vi ut ett intyg.

Behöver du ett intyg för transport eller behållare?

För att få ett transportörstillstånd från Jordbruksverket måste du ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av länsstyrelsen.

Kontakta oss om du vill ha ditt fordon besiktigat:

Telefon 010-223 10 00 (växel) 
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Vårt mål är att kunna besiktiga din transport inom 3 veckor från det att du kontaktar oss. Avgiften för besiktningen är 1000, 1500 eller 3000 kronor per behållare/transport beroende på typ av transport.

Vill du läsa mer om vilka bestämmelser som gäller och vad som gäller vid transport av djur i ekonomiskt syfte, följ länken till höger. Djurskyddslagen (SFS 1988:534) och djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) finns att läsa på Notisums webbplats.