Yrkesfiskelicens - ansökan

Ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.