Delgivningsföretag - ansökan om godkännande av personal

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Stockholm län.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Norrbotten, Skåne och Västra Götaland fått ett särskilt utpekat uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för företag som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro eller Dalarnas län.

En komplett ansökan ger snabbare handläggning.

1. Ansökan prövas först när ansökningsavgift inkommit till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 1 350 kronor (700 kronor om ansökan prövas i samband med ansökan om auktorisation). Inbetalning ska göras till bankgirokonto 5052-4644.

2. Personbevis för den person ansökan avser ska bifogas.