Stiftelse - anmälan och/eller avanmälan av registertecknare

Registertecknare - För att kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser måste stiftelsen utse och anmäla en/flera registertecknare. Registertecknaren är den person som representerar stiftelsen vid användandet av länsstyrelsernas e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsterna måste registertecknaren inneha giltig e-legitimation från BankID, Nordea eller Telia samt en Internetuppkoppling.