Förorenade områden - rapportblankett

På grund av att många industrier inte längre finns kvar idag kan det vara svårt att få tag på de uppgifter som behövs i inventeringsarbetet. Här kanske du kan vara till hjälp. Kanske arbetade du själv vid någon industri eller firma som hanterade kemikalier, har någon bekant som gjorde det eller kanske bodde du i närheten av någon sådan?

Här är några exempel på uppgifter som kan vara av intresse för oss:
- Hur såg det ut (till exempel fotografier)?
- Vad producerade man?
- Hur utfördes arbetet?
- Vilka kemikalier användes?
- Vad gjorde man med avfallet?
- Hur var arbetsmiljön?
- Var låg byggnaderna?
- Var oljebränsletankarna nergrävda, var låg de i så fall?
- Vilka år pågick verksamheten?
- Hände där några olyckor?

Har du någon information som du tror kan vara värdefull för oss i vårt arbete ber vi dig fylla i blanketten efter bästa förmåga och sända den till oss.