Boende

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.


I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.

Nya stöd

Läs om det nya investeringsstödet för att bygga hyresrätter och studentbostäder, renoveringsstödet och stödet till fler bostäder för äldre. Boverkets folder, åtta sidor, beskriver kort de tre stöden, vem som kan söka, våra olika roller med mera.

 

 Publikationer

 Mer information

 Statliga stöd

Läs mer om hur du söker de olika stöden