Forntidsvandring nära stan - Salsta

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden. Det kan vara tusenåriga gravar som ligger på en kulle intill där vi idag bor och vistas. Men det finns också andra gömda och glömda fornlämningar: en boplats, en forntida strand eller en torpargrund.

Broschyren är speciellt framtagen för de forntidsvandringar som anordnades av Länsstyrelsen under sensommaren 2017. Den innehåller en karta över fornlämningar i Salsta - Stenhammar och beskriver kortfattat och lättförståeligt i ord och bild  de platser eller lämningar som besöktes. Den är tänkt att inspirera till egna promenader i området.
Kommentar: