Aktiv Landsbygd nr 2 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
20
Ur innehållet:
Undvik onödiga avdrag
Håll koll på viktiga datum
Att tänka på vid omställning från mjölk till kött
Avslutad djurhållning
Nya regler för uppbundna handjur
En livsmedelsstrategi för Sverige
BAT-slutsatser
Flyghavre
Rovdjursläget i länet
Fiskevårdsmedel
Förvaltningsplan för gäss vid Sörfjädern
Avskjutningssiffror för älg och kronhjort
Hotade vildbin i Södermanland
Svenskt lädertryck
Sommar på Stendörren
Naturguidningar
Fältgentiana
Fyra frågor
Kommentar: