Aktiv Landsbygd nr 4 2016

Löpnummer:
4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
24
Innehåll:
SAM Internet,
Utbetalningsplan jordbrukarstöden,
Åtagandeplan,
Investeringsvilja i Sörmland,
Nya regler för opastöriserad mjölk,
Greppa Näringen,
Ny samordnare,
Naturen som mötesplats,
Behörighetskurser 2017,
Digitalakadmin,
Livsmedelsproduktion i Södermanland,
Rävens dvärgbandmask,
Älgdata,
Samverkansmöte om vilt,
Fiber till alla,
Ny länsveterinär,
Telefonlista,
4 frågor till...
Kommentar: