Aktiv Landsbygd nr 2 maj 2011

Löpnummer:
2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
11
Information om

Viktiga datum för SAM-ansökan
Arealkontroller 2011
SAM Internet användandet måste öka i Sörmland
Utfodring av djur utomhus
Tvärvillkor
Stora djurgårdar kräver tillstånd enligt miljöbalken
Nyheter om Svärtaåprojektet
Den lokala kockenmatsarmarbeten regionalt och lokalt
Röjningstips från lantbrukare
Stenmurar och odlingsrösen
Inventering av ängs och betesmarker
Naturguidningar
Rävens dvärgbandmask funnen i Södermanland
Hur trivs våra mjölkkor?
Länsstyrelsen startar upp vattendragsgrupper
Inventering av vattenmiljöer
Bidrag till rovdjursavvisande stängsel
Rationaliseringsintyg
Personalnytt
Kurser och aktiviteter
Telefonlista
Jordbrukets dag på Julita
Kommentar: