Länsstyrelsebroschyr

Omslagsbild till Länsstyrelsebroschyren
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
44
Länsstyrelsen har en unik ställning i det demokratiska systemet eftersom vi är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sverige är indelat i 21 län. Alla län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig, samordnande myndighet med ansvar för tillsyn. Vi är också en servicemyndighet och en instans för överklagande.

Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. Hos oss hittar du bland annat jurister, biologer, arkitekter, jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, veterinärer, samhällsvetare, kulturvetare och ekonomer.

Vårt mål är att ha god service, stor öppenhet och ett rättssäkert tänkande. I takt med att samhället förändras ökar kraven på öppenhet och tillgänglighet. Länsstyrelsen utvecklar tjänster som gör det möjligt för privatpersoner och organisationer att utföra sina ärenden oberoende av tid och plats.

De elektroniska tjänsterna ska vara enkla att använda för dig och underlätta länsstyrelsens egen handläggning.

I den här broschyren får du veta mer om vad vi gör och varför vi gör det. Du kan alltid vända dig till din länsstyrelse med frågor och synpunkter.
Kommentar: