Organisation

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet.

På Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar cirka 200 personer. Vi har i uppdrag att arbeta tvärsektoriellt för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet och arbetar med frågor som spänner över hela samhällsbredden.

Länsledningen består av Landshövdingen och Länsrådet, som båda utses av regeringen. Regeringen utser åtta ledamöter som bildar Länsstyrelsens råd. Här finns en förteckning över ledamöterna.

Länsstyrelsen förenar lång tradition med ett rättssäkert arbetssätt, nytänkande, god service och öppenhet.