Länskartor och GIS

Här finns kartor för allmänheten och möjlighet att hämta/ladda ner geografiskt informationsmaterial för professionella användare.

​​Karttjänst för allmänheten

Sveriges länskartor är en rikstäckande karttjänst för alla länsstyrelser. Tjänsten innehåller terrängkartor med allmän information om alla län, kommuner och tätorter. Det finns även information om riksintressen och skyddad natur samt symboler för nationalparker, naturreservat och djur- och växtskyddsområden.

Sveriges länskarta

Via denna karttjänst kan alla med en smart telefon, pekplatta eller dator få tillgång till samma information i hela landet.

Till Sveriges länskarta

Länsstyrelsen i Södermanlands läns karttjänst

Denna karttjänst innehåller kartor som är specifika för Södermanlands län och kan ses via webbläsare i en PC.

Till Södermanlands läns karttjänst webbGIS

Geografiskt informationsmaterial - GIS

Länsstyrelserna har också en GIS-tjänst för professionella användare med distribution av geografisk information där myndigheter, kommuner, skolor med flera kan hämta geografisk information som länsstyrelserna har producerat.

Våra äldre karttjänster är stängda tillsvidare. Det gäller bland andra Sveriges Länskartor, Digital Miljöatlas och Datadistributionswebben. Vi vet tyvärr inte när de kommer vara uppe igen, men vi arbetar på det.

Till Gis-data från länsstyrelserna

 Nätverk för GIS-information i Södermanlands län