Om länet

Södermanlands län omfattar en landareal på 6 103 kvadratkilometer. Det är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Länet kännetecknas också av en dynamisk utveckling och präglas i stor utsträckning av närheten till Stockholmsområdet.

Många är de stockholmare som lämnat storstaden för att bosätta sig i länet, främst de norra delarna. Många är också de sörmlänningar som tack vare goda kommunikationer pendlar till arbeten i Stockholmsområdet.

Selma Lagerlöf beskrev Södermanland som Den Sköna Lustgården i boken om Nils Holgersson. Det är en beskrivning som i stor utsträckning står sig än idag, präglat som länet är av slott, herrgårdar och herrgårdslandskapet.

Viktiga kommunikationer

Men bilden måste kompletteras med den utveckling som sker på flera områden. Inte minst gäller det kommunikationerna, där utbyggnaden av Svealandsbanan fått stor betydelse för Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Det pågår också ett intensivt arbete i länets östra delar för att Ostlänken, dvs snabbjärnvägen mellan Stockholm - Nyköping - mot Östergötland, ska bli verklighet.

Den internationella flygtrafiken på Skavsta flygplats i Nyköping har vuxit kraftigt.