Länsvapen

Länsstyrelsens vapen består av länsvapnet (vapenskölden) med den kungliga bygelkronan i guld vilande ovanför. Kronan symboliserar att det är frågan om en statlig myndighet.

​​​​​​

Länsvapen för Länsstyrelsen i Södermanlands län​

Nyttjande av länsvapnet

Vapenskölden i kombination med kronan får endast användas av Länsstyrelsen. För att använda länsvapnet (vapenskölden exklusive kronan) krävs tillstånd från Länsstyrelsen om vapnet ska användas i näringsverksamhet som varumärke eller annat kännetecken för varor eller tjänster.

Ideella föreningar behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller tillstånd för att i övrigt avbilda och använda länsvapnet, till exempel som dekoration på prydnadsföremål.​​

För nyttjandet av Södermanlands landskapsvapen gäller samma regler som för länsvapnet.

Landskapsvapnet