Diarium

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

Länsstyrelsen i Södermanlands län följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet.

I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.

Mer information
Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar: kontakta Registraturen på 010-223 40 00 eller sodermanland@lansstyrelsen.se