Om Länsstyrelsen

Residenset i Nyköping
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 

Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding - regeringens företrädare i länen.

Det är många uppgifter som Länsstyrelsen har att samordna. Allt från att vara valmyndighet till att svara för den regionala räddnings- och säkerhetstjänsten. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Läs mer under rubrikerna i menyn till vänster