Skyddsjakten efter hybrider mellan varg och hund avslutas

Under skyddsjakten har det fällts åtta individer, två vuxna vargar samt sex hybrider mellan varg och hund.

Genom obduktion är det sedan tidigare bekräftat att vargtiken som fött hybriderna har varit dräktig med sju foster.

Länsstyrelsen har sedan den senaste hybriden mellan varg och hund fälldes den 20 januari bedrivit ett intensivt och omfattande inventeringsarbete för att fastställa om det kan finnas en kvarvarande hybrid mellan varg och hund i området. Länsstyrelsen har inte funnit några indikationer på att det finns någon hybrid kvar.

– Mot bakgrund av ovanstående samt efter avstämningar med forskare inom området har vi gjort bedömningen att samtliga hybrider mellan varg och hund är avlivade. Skyddsjakten kan därmed avslutas, säger Johan Varenius, funktionschef på Länsstyrelsen.

Under hösten 2017 konstaterade länsstyrelsen med hjälp av utplacerade viltkameror mörka vargliknande valpar i trakten av Bie, Katrineholm. Genom DNA-analys av spillning kunde det fastställas att det var första generationens hybrider mellan varg och hund.
Den 24 oktober beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt. Beslutet togs för att skydda den Skandinaviska vargstammen från inblandning av hund.