Nytt skyddsjaktsbeslut för jakt efter hybrider

Länsstyrelsen fattade den 30 januari ett nytt beslut om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg.
Det nya beslutet, som börjar gälla den 2 februari, upphäver tidigare beslut och innebär att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt.

Länsstyrelsens nya beslut innebär en begränsning av den fortsatta skyddsjakten till den riktade skyddsjakten och begränsar också omfattningen till ett djur enligt villkor i beslutet. De nya villkoren i skyddsjakten gäller from den 2 februari och skyddsjakten kommer att pågå till den 31 mars 2018.

Inventeringsarbetet och skyddsjakten fortsätter enligt det nya beslutet tills det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda.

Vid den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan varg och hund har åtta djur fällts. Genom DNA-analys är det fastställt att det är två vargar och sex hybrider mellan varg och hund som har fällts i skyddsjakten. Det är också sedan tidigare bekräftat att vargtiken som fött hybriderna har varit dräktig med sju foster. Det kan alltså finnas en hybrid kvar i området. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat bekräfta att det finns en sjunde hybrid i området och fortsätter därför som planerat arbetet med inventering och insamling av spillning för att fastställa om det finns någon hybrid kvar.

Länsstyrelsen tar tacksamt emot allmänhetens observationer av varg eller hybrid i området. Rapportera in observationer via skandobs.se.