Levande Taiga med hjälp av naturvårdsbränning

Life Taiga, ett av Sveriges just nu största naturvårdsprojekt, har släppt en film om naturvårdsbränning som filmaren Jakob Wallin har gjort. Länsstyrelsen i Södermanlands län deltar i projektet som omfattar 14 län.

​I Sverige pågår just nu ett stort naturvårdsprojekt som heter Life Taiga. Länsstyrelsen i Södermanlands län deltar i projektet och planen är att använda eld som skötselredskap i sex naturreservat och tillika Natura 2000-områden i länet. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västliga taigan.

Jakob Wallin har gjort en film om arbetet med naturvårdsbränningar och deras betydelse för svensk natur. Vill du lära dig mer om hur naturvårdsbränning går till och varför vi värnar elden i våra skogar?

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=NUV-fughwRM&t=21s

Det går även att ladda ner den till sin egen dator via denna länk: https://vimeo.com/233111533/ab3f55f330

Läs mer om projektet Life Taiga i Sverige och Södermanlands län här:

http://www.lifetaiga.se/

http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/life-taiga/Pages/default.aspx