Fällda djur i skyddsjakt identifierade

Vid skyddsjakten efter hybrider mellan hund och varg samt varg har det hittills fällts två djur. Dessa är nu identifierade.

Den 13 november fälldes ett djur som Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har konstaterat vara en normalfärgad vuxen hane. Med hjälp av DNA-analys har det fastställts att det vuxna djuret är en Skandinavisk varg, G137-17, från födelserevir Kölsta 2.

Det andra djuret som fälldes den 20 november, en normalfärgad hane, har SVA fastställt vara en årsunge. Ingen DNA-analys är ännu klar, den kommer under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att är sannolikt att den individen är en hybrid mellan varg och hund. Detta på grund av att det är en årsunge och det finns inga andra kända vargföryngringar i området.

De två fällda individerna var utseendemässigt likartade i både storlek och färg.

Det visar på svårigheten att under skyddsjaktens praktiska genomförande se skillnad på normalfärgad hybrid och vuxen varg. Något som låg till grund för utformandet av beslutet; att det beslutet omfattar både varg samt hybrider mellan varg och hund i området för en effektiv skyddsjakt. Grunden för beslutet är att skydda den skandinaviska vargstammen mot inblandning av hund. 

Länsstyrelsen har konstaterat att det i området finns tre årsungar som är hybrider mellan varg och hund. Länsstyrelsen har fått rapporter om att det kan finnas fler, men inget som länsstyrelsen kunnat bekräfta i nuläget. 

Skyddsjakten fortsätter enligt gällande beslut.