Bostadsbristen i Sörmland ökar trots tilltagande byggtakt

Byggtakten är hög men befolkningen har ökat fortare än bostadsbyggandet under flera år. Därför är det underskott på bostäder i länets alla kommuner och det gäller alla upplåtelseformer. Det visar Länsstyrelsens bostadsrapport som nu finns tillgänglig.

​Under förra året ökade länets befolkning med närmare 4 400 personer och det färdigställdes 752 nya bostäder. Den ackumulerade bostadsbristen ökar för varje år. Byggtakten har dock ökat och 2016 påbörjades 1 291 nya bostäder.

Ungdomar och nyanlända har svårt att få bostad i länets alla kommuner och konkurrensen är stor om de hyreslägenheter som blir lediga. Det behövs fler särskilda boenden för äldre i tre kommuner och fler bostäder med särskild service för funktionshindrade i fem kommuner.

De två främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet är enligt kommunerna höga produktionskostnader och svårigheter att få lån.

Skillnad mellan behov och efterfrågan

Det är viktigt att skilja på behov och efterfrågan. Många har inte ekonomisk möjlighet att bo i nyproducerade lägenheter och en ökad rörlighet behövs därför på bostadsmarknaden.

– De bostadssociala utmaningarna handlar om att öka byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Det handlar om att underlätta för kapitalsvaga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden och att bygga fler hyresrätter, säger länsarkitekt Torbjörg Sekse.

Fler billiga hyresrätter skulle kunna underlätta inträdet på bostadsmarknaden för flera grupper. Rörligheten på bostadsmarknaden är viktig för att utnyttja bostadsbeståndet bättre utifrån konsumentens behov.

- De allmännyttiga bostadsföretagen har en nyckelroll när det gäller att öka byggandet av hyresrätter i länet. De kan förhoppningsvis få igång byggandet av större volymer av de bostäder som efterfrågas, säger Torbjörg.

Rapport 2017:5 "Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2017"