Stiftelser

 

Stiftelser - e-tjänst

> Gör dina ärenden via vår e-tjänst

 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för registrering av stiftelser. De är även tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i länet.

Vad är en stiftelse?

 

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

  •  vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser.  

Enligt kapitel 10 i stiftelselagen (SFS 1994:1220) ska alla stiftelser vara registrerade, förutom stiftelser som bara får användas till förmån för bestämda individer. Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser. 

E-tjänster för registrerade stiftelser

 
  • För att underlätta för både stiftelser och handläggare har länsstyrelserna utvecklat gemensamma e-tjänster där alla registrerade stiftelser kan
  • lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
  • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
  • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • komplettera ärenden
  • avregistrera en stiftelse.  

Beställa registreringsbevis för stiftelse 

Genom e-tjänsten kan du beställa ett registreringsbevis för en stiftelse. Tjänsten förutsätter att du kan skriva under med en e-legitimation och att du kan betala direkt online med kort. Du måste också veta i vilket län stiftelsen är registrerad. Varje registreringsbevis kostar 180 kronor från 1 april 2011. 

Söka bidrag ur stiftelse

 

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Du kan söka bidrag eller stipendier ur stiftelser.

För att få fram uppgifter om stiftelser med olika ändamål kan du leta i Länsstyrelsernas stiftelsedatabas.