Företagsstöd

Varje år får länsstyrelserna pengar av regeringen som kan användas till projekt eller företagsstöd. Dess stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktigt lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Beslut om stöd till enskilda företag baseras på bedömningen om stöd är förenligt med företagsstödets syfte men också bedömning av affärsidén.

I Södermanlands län har stöden inriktning på landsbygdsutveckling. Du hittar dem i menyn till vänster.